_________
תקנון מדיניות פרטיות + תנאי שימוש:

מדיניות פרטיות:

מאחר שהגוף (תאגיד, חברה וכד') (להלן "החברה") הפתרון מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי
האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. (להלן-"האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת
הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם מנהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, כיצד משתמשת החברה
במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי:

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך,
מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר
ביודעין, לדוגמא: בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם
פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים
שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים:

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך
רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע:

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע:

השימוש במידע שנאסף  ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת -
· לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
· לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
· לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
· לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.
· כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני:

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים אחרים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות
המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שהועבר לא יזהה אותך אישית בשום צורה ואופן.

מסירת מידע לצד שלישי:

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים
המפורטים להלן:
· אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות
האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
· במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטים.
· אם תבצע באתרים פעולות בניגוד לדין.
· אם התקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
· אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו -
וכן במקרה שהתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד
שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies:

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים
סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ובכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת
מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ
העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים: 

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור
באתרי מגיעות ממחשבים של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות
Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים בהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו
פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות
הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע:

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים מעודכנים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את
הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו
חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע:

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין
במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע
או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל marketing@hapitaron.co.il
בנוסף, אם המידע במאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות:

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם
על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

תנאי השימוש:

● השימוש באתר וההצעה שבו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
● ההרשמה להצעה המיועדת מותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנים.
● הרשמה כמנוי לקבלת שירות, תיחשב הסכמה מצדך לתנאים אלה.
● הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
● אין להשתמש באתר למטרות לא חוקיות.
● הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את
המנויים הנרשמים לאתר.
● אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל
התנאים של התקנון.
● ההצעה באתר היא לשימושו האישי של הגולש.
● על התקנון של אתר זה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
Powered by ActiveTrail